ஃபிக்ஹ் களஞ்சியம்

550

நூலாசிரியர் : ஷெய்க் ஸாலிஹ் அல்ஃபவ்ஸான்
தமிழாக்குநர் : ஷாகுல் ஹமீது உமரீ
அளவு : 14 x 21.5 cm
பக்கம் : 72
நூற்கட்டு வகை : HARDCOVER

ஷெய்க் ஸாலிஹ் அல்-ஃபவ்ஸான் (ஹஃபிளஹுல்லாஹ்) எழுதிய அல்-முலக்கஸ் அல்-ஃபிக்ஹி நூலின் முதல் பாகத்தின் தமிழாக்கம் இது. இஸ்லாமிய சமயம் இரண்டு அம்சங்கள்மீது கட்டப்பட்டுள்ளது. முதலாவது, நம்பிக்கைகள். இரண்டாவது, செயல்கள். இந்த இரண்டில் செயல்கள் தொடர்பான மிகப் பிரதானமான விசயங்களை இந்நூல் பேசுகிறது. இந்த முதல் பாகத்தில் தூய்மை, தொழுகை, ஸகாத், நோன்பு, ஹஜ்ஜு ஆகிய தலைப்புகள் உள்ளன. இவை இஸ்லாமுடைய தூண்கள். இவை ஒழுங்கு பெறாமல் முஸ்லிமுடைய வாழ்வு ஒழுங்கு பெறாது. கல்விக்கூடங்களிலும் வீடுகளிலும் தினசரி வாசிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் இந்நூல் மிகவும் உதவக்கூடியது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஃபிக்ஹ் களஞ்சியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart