அல்காயிதா அந்நூரானியா

30

நூலாசிரியர் : காரீ நூர் முஹம்மது ஹக்கானீ
தமிழாக்குநர் : உஸ்தாத் அபூ நசீபா எம்.எஃப். அலீ
அளவு : 14 x 21.5 cm
பக்கம் : 48
நூற்கட்டு வகை : PAPERBACK

தஜ்வீது முறையில் குர்ஆனை ஓதிப்பழக தெளிவான எளிய வழிகாட்டி. அல்குர்ஆனை முறைப்படி திருத்தமாக தஜ்வீது சட்டங்களைப் பின்பற்றி ஓதிப்பழக அரபுலகில் மிகப் பிரபலமான இந்நூல், தற்போது தமிழில் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் எப்படிக் கற்றுத்தர வேண்டும், என்னென்ன சட்டங்கள் அதில் உள்ளன எனும் விவரங்களுடன் வெளிவந்துள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அல்காயிதா அந்நூரானியா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart