இஸ்லாமிய உண்மைக் கொள்கை

120

நூலாசிரியர் : ஷெய்க் அப்துல் அஸீஸ் இப்னு பாஸ்
தமிழாக்குநர் : உஸ்தாத் அபூ நசீபா எம்.எஃப். அலீ
அளவு : 14 x 21.5 cm
பக்கம் : 160
நூற்கட்டு வகை : PAPERBACK

கடந்த நூற்றாண்டின் தலைமை முஃப்தீ இமாம் இப்னு பாஸ் (ரஹ்) அவா்களின் இரண்டு புத்தகங்கள். ஒரு புத்தகம் இஸ்லாமிய உண்மை நம்பிக்கையை விவரிக்கிறது இரத்தினச் சுருக்கமாக. இன்னொரு புத்தகம், அந்த நம்பிக்கையின் பக்கம் மக்களை அழைக்கும் மாண்புகளைச் சொல்கிறது அழுத்தமாக. கொள்கைப் பிரசாரம் செய்வோர் மட்டுமின்றி, அனைவரும் படிக்க வேண்டிய மொழிபெயா்ப்பு.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய உண்மைக் கொள்கை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart