காதியானி ச்சீ.. ச்சீ..

100

நூலாசிரியர் : உஸ்தாத் அபூ நசீபா எம்.எஃப். அலீ
அளவு : 12 x 18 cm
பக்கம் : 264
நூற்கட்டு வகை : PAPERBACK

வழிகேடுகளை அம்பலப்படுத்தும் நூல்கள் வரிசையில் காதியானிகள் குறித்து தமிழில் ஓா் ஆவணம். இதனைப் படித்துவிட்டு ச்சீ..ச்சீ என்று மிர்சா குலாம் அஹ்மதி காதியானியின் வாழ்க்கை மீதும், கொள்கை மீதும் வெறுப்பை உமிழாத ஒருவா் இருந்தால், நிச்சயம் அவரைக் கண்டு ச்சீ..ச்சீ என்று ஒதுங்கிக்கொள்வது அவசியமானது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காதியானி ச்சீ.. ச்சீ..”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart