72 கூட்டங்கள்

30

நூலாசிரியர் : ஷெய்க் முஹம்மது நாசித்தீன் அல்அல்பானீ
தமிழாக்குநர் : உஸ்தாத் அபூ நசீபா எம்.எஃப். அலீ
அளவு : 14 x 21.5 cm
பக்கம் : 72
நூற்கட்டு வகை : PAPERBACK

இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஹதீஸ் துறை மாமேதை, இமாம் முஹம்மது நாசிருத்தீன் அல்அல்பானீ (ரஹ்) அவா்களின் இரண்டு நூல்கள் தமிழில். 72 கூட்டங்களின் வழிகேடுகள் எங்கிருந்து கிளம்புகின்றன? நபித்தோழா்களைப் பின்பற்றாதவா்கள் யாரைப் பின்பற்றுகிறார்கள் அஸ்ஸலஃப் அஸ்ஸாலிஹ் யார்? பதிலளிக்கிறது இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “72 கூட்டங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart