இவ்வளவு அழகிய முன்மாதிரியா

160.00

‘அவரைப் போல இருங்கள்; இவரைப் போல இருங்கள்’ என உபதேசிக்கும் உலகில் ‘என்னைப் போல இருங்கள்; என்னைப் பின்பற்றுங்கள்’ என்ற கம்பீரமான கட்டளை வாக்கியத்துடன் பேசினார்கள் நபிகளார். இன்றும் அந்தக் கட்டளை ‘என்னில் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இல்லையா? என் வாழ்க்கையில் என்ன குறை கண்டீர்கள்?’ என்ற சவாலுடன் தைரியமாய் நிலைத்து நிற்கின்றது. இதைத் தக்க ஆதாரங்களுடன் விறுவிறுப்பாய் விவரிக்கிறது இந்நூல்.

SKU: KV038 Category:

Description

நபிகளார் இந்தப் பூமியில் வாழ்ந்தது ஒரே ஒரு வாழ்க்கைதான். ஆனால், பூமியில் வாழும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கைக்கும் அவர்களிடம் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறதே, எப்படி?

Additional information

Weight .17 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இவ்வளவு அழகிய முன்மாதிரியா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *