இஸ்லாமிய அறிவுத்தேடலின் அடிப்படை விதிகள்

90

நூலாசிரியர் : ஷெய்க் முஹம்மது உமர் பாஸ்மூல்
தமிழாக்குநர் : உஸ்தாத் அபூ நசீபா எம்.எஃப். அலீ
அளவு : 14 x 21.5 cm
பக்கம் : 104
நூற்கட்டு வகை : PAPERBACK

இஸ்லாமிய அறிவைப் பெருக்கிக்கொள்ள ஏங்கும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் படிக்க வேண்டிய நூல். மக்காவிலுள்ள உம்முல் குரா பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியா் ஷெய்க் முஹம்மது இப்னு உமா் பாஸ்மூல் அவா்கள் இந்நூலில் ஒன்பது அடிப்படை விதிகளை விவரிக்கிறார்கள். அனைத்துமே இஸ்லாமியக் கல்வியை எப்படித் தேடும் அனைவருக்கும் அவசியமானவை. எனவே, வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் படிக்க வேண்டிய கல்விக் கருவூலம் இது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய அறிவுத்தேடலின் அடிப்படை விதிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart